لیست قیمت چاپ طراحان
کارت ویزیت فانتزی  (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیفجنستعدادابعاد(mm)قیمتتحویل نمونه
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی 1000 58×90 37/000 7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه 1000 58×90 47/000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج فوری 1000 58×90 45/000 3 روز کاری
4 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 35/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55×58 30/000 7 روز کاری
6 طلا کارت لمینت براق 1000 60×90 80/000 25 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات معمولی 1000 58×90 58/000 7 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت مات فوری 2 روزه 1000 58×90 ..... ....
9 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج فوری 1000 58×90 ..... ....
10 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 55/000 10 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55×58 40/000 7 روز کاری
12 طلا کارت لمینت مات 1000 60×90 100/000 25 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ 1000 60×90 38/000 7 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 55/000 1 روز کاری
15 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع 1000 60×60 30/000 7 روز کاری
16 کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 38/000 10 روز کاری
17 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60×90 70/000 10 روز کاری
18 کارت ویزیت لمینت شیشه ای براق 1000 58×90    
19 کارت ویزیت لمینت شیشه ای براق 500 58×90    
20  کارت ویزیت لمینت شیشه ای براق 100 58×90    
21 کارت ویزیت لمینت شیشه ای مات 1000 58×90    
22 کارت ویزیت لمینت شیشه ای مات 500 58×90    
23 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری 1000 58×90  33/000 1 روز کاری 
24 کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 1000 58×90 23/000 روز کاری
25 کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 1000 58×90 23/000 روز کاری
26 کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد 1000 58×90 55/000 15 روز کاری
27 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 1000 60×90 149/000 روز کاری
28 کارت پی وی سی 500 میکرون مات 500 60×90 89/000 روز کاری
29 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 1000 60×90 380/000 10 روز کاری
30 کارت پی وی سی 760 میکرون براق 500 60×90 220/000 10 روز کاری
31 کارت ویزیت آهنربایی بزرگ 1000 60×90 190/000 20 روز کاری
32 کارت ویزیت آهنربایی با قالب طرح دار 1000 60×90 220/000 20 روز کاری
کارت ویزیت  (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیفجنس تعدادابعاد(mm)قیمتزمان تحویلنمونه
1 کارت ویزیت سلفون براق یکرو 1000 48×85 8/000 3 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق دورو 1000 48×85 12/500 3 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات یکرو  1000 48×85 8/500 3 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو  1000 48×85 13/000 3 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو  1000 48×85 12/500 4 روز کاری
6 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو  1000 48×85 14/000 4 روز کاری
7 کارت ویزیت گلاسه یکرو UV  1000 48×85 9/000 3 روز کاری
8 کارت ویزیت گلاسه دورو UV  1000 48×85 13/500 3 روز کاری
9 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV  1000 48×85 9/500 3 روز کاری
10 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV  1000 48×85 14/000 3 روز کاری
11 لیبل یووی 1000 48×85 10/500 4 روز کاری
12 لیبل بدون یووی 1000 48×85 11/000 4 روز کاری
13 لیبل روکش سلفون براق  1000 48×85 11/500 4 روز کاری
14 لیبل سی دی
1000 122×122 90/000 7 روز کاری
15 لیبل شیشه ای
1000 48×85 50/000 25 روز کاری
16 برچسب اموال
1000 15×50 45/000 7 روز کاری
تراکت/سربرگ/بروشور  تحریر 80 گرم (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیفجنستعدادابعاد(mm)قیمتتحویلنمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 52/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 80/000 7 روز کاری  
3 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 64/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو فوری 1000 200×290 72/000 2 روز کاری  
5 A4 یکرو 2000 200×290 72/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 2000 200×290 100/000 7 روز کاری  
7 A4 یکرو سایز دقیق 2000 210×297 84/000 7 روز کاری
8 A4 دورو سایز دقیق 2000 210×297 128/000 7 روز کاری  
9 A4 یکرو 5000 200×290 140/000 7 روز کاری
10 A4 دورو 5000 200×290 170/000 7 روز کاری  
11 A4 یکرو سایز دقیق 5000 210×297 156/000 7 روز کاری
12 A4 دورو سایز دقیق 5000 210×297 192/000 7 روز کاری  
13 A5 یکرو 1000 145×200 26/000 7 روز کاری
14 A5 دورو 1000 145×200 40/000 7 روز کاری  
15 A5 یکرو سایز دقیق 1000 148×210 32/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو فوری 1000 148×210 36/000 2 روز کاری  
17 A5 یکرو 2000 145×200 36/000 7 روز کاری
18 A5 دورو 2000 145×200 50/000 7 روز کاری  
19 A5 یکرو سایز دقیق 2000 148×210 42/000 7 روز کاری
20 A5 دورو سایز دقیق 2000 148×210 64/000 7 روز کاری  
21 A5 یکرو 5000 145×200 70/000 7 روز کاری
22 A5 دورو 5000 145×200 85/000 7 روز کاری  
23 A5 یکرو سایز دقیق 5000 148×210 78/000 7 روز کاری
24 A5 دورو سایز دقیق 5000 148×210 96/000 7 روز کاری  
25 A6 یکرو 1000 100×145 13/000 7 روز کاری
26 A6 دورو 1000 100×145 20/000 7 روز کاری  
27 A6 یکرو سایز دقیق 1000 105×145 16/000 7 روز کاری  
28 A6 دورو سایز دقیق 1000 105×145 28/000 7 روز کاری  
29 A6 یکرو 2000 100×145 18/000 7 روز کاری
30 A6 دورو 2000 100×145 25/000 7 روز کاری  
31 A6 یکرو سایز دقیق 2000 105×145 21/000 7 روز کاری  
32 A6 دورو سایز دقیق 2000 105×145 32/000 7 روز کاری  
33 A6 یکرو 5000 100×145 35/000 7 روز کاری
34 A6 دورو 5000 100×145 42/500 7 روز کاری  
35 A6 یکرو سایز دقیق 5000 105×145 39/000 7 روز کاری  
36 A6 دورو سایز دقیق 5000 105×145 48/000 7 روز کاری  
تراکت/سربرگ/بروشور  گلاسه 135 گرم (قیمت ها به تومان می باشد)
ردیفجنستعدادابعاد(mm)قیمتتحویلنمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 68/000 7 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 92/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 100/000 7 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 130/000 7 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 210/000 7 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 240/000 7 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 145×200 34/000 7 روز کاری
8 A5 دورو 1000 145×200 46/000 7 روز کاری
9 A5 یکرو 2000 145×200 50/000 7 روز کاری
10 A5 دورو 2000 145×200 65/500 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 105/000 7 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 120/000 7 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 100×145 17/000 7 روز کاری
14 A6 دورو 1000 100×145 23/000 7 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 100×145 25/000 7 روز کاری
16 A6 دورو 2000 100×145 32/500 7 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 100×145 52/500 7 روز کاری
18 A6 دورو 5000 100×145 60/000 7 روز کاری
     19   

          A4 یکرو فوری                 1000             200×290               88/000                         2 روز کاری                  
20

                A5 یکرو فوری        1000         200×145               44/000                              2 روز کاری
21

                A4 دورو فوری        1000         200×290               112/000                       2 روز کاری
22

                A5 دورو فوری        1000         200×145               56/000                        2 روز کاری
23

                A4 دورو فوری        5000         200×290       260/000                 2 روز کاری
24

                A5 دورو فوری        5000         200×145               130/000                      2 روز کاری
25

         
فرم کتان 120 گرم (جدید)
ردیفجنسقیمتتحویلنمونه
1 A4 یکرو 1000عدد (210*297) 140/000 -
2 A4 دورو 1000عدد (210*297) 170/000 -
3 A5 یکرو 1000عدد (148*210) 70/000 -
4 A5 دورو 1000عدد (148*210) 85/000 -
5 پاکت نامه ملخی ـ 1000 عدد 180/000 -
6 پاکت A4 ـ 1000 عدد 320/000 -
7 ست اداری کتان 1: 1000 پاکت نامه + 2000 سربرگ A4 + 2000 سربرگ A5 460/000 -
8 ست اداری کتان 2: 1000 پاکت A4 + 1000 پاکت ملخی + 1000 سربرگ A4 490/000 -
فرم تحریر 100 گرم (جدید)
ردیفجنسقیمتتحویلنمونه
1 A4 یکرو 1000عدد (210*297) 90/000 -
2 A4 دورو 1000عدد (210*297) 160/000 -
3 A5 یکرو 1000عدد (148*210) 45/000 -
4 A5 دورو 1000عدد (148*210) 80/000 -
5 پاکت نامه ملخی ـ 1000 عدد 110/000 -
6 پاکت A4 ـ 1000 عدد 280/000 -
پاکت (زمان تحویل: 10 روز کاری)
ردیفجنستعدادابعاد(mm)تحریر 80 گرمگلاسه 135 گرمنمونه
1 پاکت A4 1000 345×480 200/000 280/000
2 پاکت A4 2000 345×480 260/000 320/000
3 پاکت A5 1000 335x260 .... -------
4 پاکت A5 2000 335x260 .... ........
5 پاکت نامه (ملخی) 1000 روی نمونه کلیک کنید 80/000 110/000
6 پاکت نامه (ملخی) 2000 روی نمونه کلیک کنید 105/000 140/000
ست اداری
ردیفجنسمحتویات80 گرم100 گرمتحویل
1 ست یک پاکت نامه ملخی 1000 عدد + سربرگ A4 2000 عدد + سربرگ A5 2000 عدد 340/000 370/000 10 روز کاری
2 ست دو پاکت A4 1000 عدد + پاکت نامه ملخی 1000 عدد + سربرگ A4 1000 عدد 360/000 410/000 10 روز کاری
کاتالوگ تک برگی  (288*200) A4
ردیفجنستعدادیک رودو روتحویل
1 کاتالوگ تک برگی سلفون براق 1000 160/000 225/000 3 روز کاری
2 کاتالوگ تک برگی سلفون مات 1000 165/000 230/000 3 روز کاری
فولدر A4  گلاسه 300 گرم
ردیفجنستعدادیک رودو روتحویل
1 فولدر A4 سلفون براق 1000 520/000 740/000 4 روز کاری
2 فولدر A4 سلفون مات 1000 530/000 750/000 4 روز کاری
پوستر
ردیفابعادتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135 گرمتحویل
1 600×450 1000 300/000 340/000 3 روز کاری
2 600×450 2000 420/000 490/000 3 روز کاری
3 700×500 1000 330/000 380/000 3 روز کاری
4 700×500 2000 470/000 570/000 3 روز کاری
فاکتور تحریر  (زمان تحویل: 10 روز کاری)
ردیفاندازهتعدادتک رنگدورنگچهاررنگ
1 فاکتور A5 1000 شماره دو برگی (20دسته) --- --- ---
2 فاکتور A5 1000 شماره سه برگی (20دسته) --- --- ---
3 فاکتور B5 1000 شماره دو برگی (20دسته) --- --- ---
4 فاکتور B5 1000 شماره سه برگی (20دسته) --- --- ---
5 فاکتور A4 1000 شماره دو برگی (20دسته)
--- --- ---
6 فاکتور A4 1000 شماره سه برگی (20دسته) --- --- ---
فاکتور کاربن لس  (زمان تحویل: 10 روز کاری)
ردیفاندازهتعدادتک رنگدورنگچهاررنگ
1 فاکتور A5 1000 شماره دو برگی (20دسته) --- --- ---
2 فاکتور A5 1000 شماره سه برگی (20دسته) --- --- ---
3 فاکتور B5 1000 شماره دو برگی (20دسته) --- --- ---
4 فاکتور B5 1000 شماره سه برگی (20دسته) --- --- ---
5 فاکتور A4 1000 شماره دو برگی (20دسته)
--- --- ---
6 فاکتور A4 1000 شماره سه برگی (20دسته) --- --- ---
 قبض (زمان تحویل:  4 روز کاری)
ردیفشرح کارتعدادمقدارنوعقیمت
1 قبض 3/1 A4 1500 شماره 15 دسته 2 شماره ---
2 قبض A5 2000 شماره
20 دسته 2 شماره ---
خبرنامه

چنانچه مایل به دریافت ایمیل و آگاهی از تغییرات و اخبار سایت می باشید ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

خبرنامه سافت آرشیو

نظر شما در مورد چاپ طراحان؟

خوب - 83.6%
متوسط - 15.5%
بد - 0.8%

كل آرا: 3480
اين نظرسنجي هنوز آغاز نشده است. آغاز اين نظرسنجي در: 25 مارس 2634 - 00:00
پرسش و پاسخ

سوالات خود را در بخش پرسش و پاسخ سایت با ما در میان بگذارید

ورود