جهت دانلود PDF لیست قیمت سالنامه رومیزی اینجا کلیک کنید.

 

جهت دانلود طرح لایه باز تقویم های 1401 اینجا کلیک کنید.

 

سالنامه رومیزی
نوع تعداد ابعاد(Cm) قیمت تحویل نمونه
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

500

10×21 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

1000

10×21 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

2000

10×21 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

5000

10×21 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید

500

9.8×17 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید

1000

9.8×17 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید

2000

9.8×17 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی ایستاده - پایه سفید 5000 9.8×17 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

500

14×14 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

1000

14×14 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید

2000

14×14 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 5000 14×14 - -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 500 ارتفاع 16.5 قاعده 20 - -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 1000 ارتفاع 16.5 قاعده 20 - -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 2000 ارتفاع 16.5 قاعده 20 - -
13 برگ مثلثی - گلاسه 200 گرم اختصاصی - پایه سفید 5000 ارتفاع 16.5 قاعده 20 - -
13 برگ - گلاسه 200 گرم عمومی - پایه سفید حداقل ۱۰ عدد 10×21 - -

 

 

 

 

چاپ تراکت فوری