لیست قیمت کاتالوگ

 

کاتالوگ سری A

سایز مجله: A4

صفحات داخلی: گلاسه 135 گرم

جلد کاتالوگ: 4 صفحه گلاسه 135 گرم

روکش جلد: بدون روکش

صحافی: منگنه ساده / لوپ

 

در صورت افقی بودن کاتالوگ، به هرجلد 100 تومان بابت صحافی اضافه می گردد.
هزینه صحافی منگنه لوپ برای هر جلد 50 تومان می باشد.

 

 

کاتالوگ سری B

سایز کاتالوگ: A4

صفحات داخلی: گلاسه 135 گرم

جلد کاتالوگ: 4 صفحه گلاسه 250 گرم

روکش جلد: سلفون حرارتی مات / براق

صحافی: منگنه ساده / لوپ

 

در صورت افقی بودن کاتالوگ، به هرجلد 100 تومان بابت صحافی اضافه می گردد.
هزینه صحافی منگنه لوپ برای هر جلد 50 تومان می باشد.

 

 

چاپ تراکت فوری