لیست قیمت کارت لمینت ویزیتی

 

کارت لمینیت ویزیتی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 193/000 10 روز کاری
لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 280/000 10 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 204/000 10 روز کاری
لمینت براق ویزیتی 500 48×85   10 روز کاری
لمینت مات ویزیتی 500 48×85   10 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی 500 48×85   10 روز کاری

 

چاپ تراکت فوری