لیست قیمت کارت ویزیت مربع

 

کارت ویزیت مربع
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
لمینت براق مربع 1000 58×58 157/000 10 روز کاری
لمینت مات مربع 1000 58×58 227/000 10 روز کاری
لمینت برجسته مربع 1000 58×58 191/000 10 روز کاری
لمینت براق مربع 500 58×58   10 روز کاری
لمینت مات مربع 500 58×58   10 روز کاری
لمیتیت برجسته مربع 500 58×58   10 روز کاری

 

چاپ تراکت فوری