مود رنگی صحیح

همانطور که می دانید چاپ افست به صورت 4 رنگ یعنی CMYK انجام می پذیرد و ازین رو می بایست طراحی های انجام شده برای چاپ به صورت مود رنگی CMYK انجام پذیرد.

در تصویر زیر،کد و میزان رنگ های بهینه شده برای چاپ قابل مشاهده بوده و با استفاده از آنها در طراحی خود می توانید خروجی کار چاپ شده ی بهتری را دریافت نمایید.

 

مود رنگی صحیح چاپ

 

همچنین لازم به ذکر است، علاوه بر رعایت مود رنگی صحیح فوق، رعایت نکات قبل از چاپ بسیار مهم و ضروری است.

 

 

چاپ تراکت فوری